Prace montażowe odbywające się u klienta często obarczone są ryzykiem uszkodzenia mienia. Nawet najbardziej ostrożny monter może czasem popełnić błąd. Fabryka Pana Grafika jest przygotowana na taką ewentualność. Posiadamy ubezpieczenie OC do łącznej kwoty 1 miliona złotych!

Jak przetwarzamy dane osobowe?
Urlop w dniach 28.06 - 9.07